Lapex 2000 BCS

 

Lapex 2000 BCS

 

 

Lipo Lazer, yağ hücrelerine nüfuz eden ve hücre zarının kırılmasına ve hücrelerden yağın serbest kalmasını tetikleyen soğuk kırmızı lazerin odaklanmasıyla çalışmaktadır. Yapılan klinik çalışmalar ve alınan sonuçların analitik olarak değerlendirilmesi ile birlikte Lipo Lazer sisteminin yağ miktarında azaltma ve selülit konularında oldukça başarılı sonuçlar sağlandığı gözlemlenmiştir. Buna paralel olarak sürekli olarak geliştirilen çalışmalar Low Laser Therapy sistem tedavisinin beden hatlarının düzgünleştirilmesi ve lokal yağ azaltma için güvenli ve etkili bir yöntem olduğunu ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Lipo Lazer sistem, selülit görünümündeki azalma yönünde mikro dolaşımı iyileştirmek için derin dokuyu hedef alan soğuk kırmızı lazer kullanılmaktadır. Lipo Lazer sistem uygulamaları sonrasında, gerek erkek ve gerekse kadın hastalarda sadece birkaç uygulama protokolundan sonra dahi bel çevresindeki yağlanmalar, abdominal yağlanmalar, çene altındaki bölgedeki sarkmalar, sırtta meydana gelen yükseklikler gibi giderilmesi zor olan sorunlu noktaların azaldığını tespit etmişlerdir

Tedavilerin kısa sürede etkilerini göstermesinin yanı sıra sistemin ağrısız ve daha önemlisi de non-invaziv oluşu tercih edilme nedenlerinin başında gelmektedir.

Lipo Lazer, yağ hücrelerine nüfuz eden ve hücre zarının kırılmasına ve hücrelerden yağın serbest kalmasını tetikleyen soğuk kırmızı lazerin odaklanmasıyla çalışmaktadır.

Lipo Lazer yağ hücrelerini eritmek için lazer ile birlikte çalışan yeni bir noktasal (bölgesel) yağ oranının azaltılması sistemidir.

Lipo Lazer sistem yağın hücre duvarından çıkartılarak serbest hale gelmesini imkan vermektedir.

Lapex Lipo Lazer

Sistemin ürettiği kırmızı ışık yağ hücrelerinin içine odaklanmaktadır. Bu suretle eritilen yağ vücudun normal yollar ile atılabileceği forma getirilmektedir. Eritilen yağ bundan sonra doğal lenf boşaltması vasıtasıyla bedenden boşaltılmaktadır.

Lipo Lazer tedavisi tamamen ağrısızdır ve cerrahi işlem gerektirmemektir.

Lipo Lazerin tek etkisi yağ dokusu üzerine midir?

Lipo Lazer ilk önce cerrahiden sonra cilt yenilenmesi için ve hücre aktivasyonu için kullanılmıştır.

Daha sonraki aşamada ise Lazerlerin kalibresinin değiştirilmesi suretiyle kırmızı ışıklı soğuk Lazerin (Low-Laser Therapy) problemi alanların üzerinde selülit ve yağ ile savaşabileceği ortaya çıkarılmıştır.

Devam eden klinik çalışmalardan sonra, Lipo Lazer sisteminin beden hatlarının düzgünleştirilmesi için güvenli ve etkili bir tedavi olduğu tespit edilmiştir. Günümüzde başta Kanada olmak üzere birçok ülkede sistem kullanılmaktadır.

Tedavi ısı gelişimine dayalı değildir, fakat hücreler ve doku üzerindeki fotokimyasal ve fotobiyolojik etkilere dayanmaktadır.

Yağ hücrelerinde erime (lipoliz) yanında yağ hücresi azaltılması ( liposakşın) etkisi var mıdır?

Lazer adipositlerin (yağ hücresi) üzerine ışıdığı zaman (adipositler, adipos dokusunun üzerinde mevcuttur ve enerjiyi yağ olarak saklarlar) hücrelerin içerikleri hücre ağından dışarı çıkar ve erir/sıvılaşır ve bedenden kolaylıkla atılır. Yağ hücrelerinin çözülmesine lipoliz adı verilir.

Sellülitin diğer yağlanma sorunlarıyla ilişkisi var mıdır?

Selülit derinin alt tabakasında, yağ dokusunun hemen çevresinde meydana gelir. Oluşan selülitler derinin üst bölümünde pütür pütür bir görüntü bırakır ve fiziksel olarak kendine güvensizliğe sebep olur. Yağ hücrelerinin fazla yağı depolamasının ve östrojen hormonunun da etkisiyle bu hücreler genişler. Kan dolaşımı giderek yetersizleşmeye başlar. Yağ hücrelerinin genişlemesi ise yağ dokusunun aşırı yayılması demektir. Bu yayılma deri altı bağ dokusunu da etkileyerek vücudun normalden daha fazla su tutmasına dolayısıyla da kan dolaşımının zayıflamasına neden olur. Vücut kan dolaşımındaki zayıflamayla birlikte, dokulara eskisinden daha az oksijen ulaşmayla başlar. Bunun sonucu dokular elastikiyetini kaybeder ve cilt yüzeyi pürüzlü bir görünüm almaya başlar.

Herkesin organlarının etrafında korunum için yağ bulunmaktadır-örneğin, karaciğerin etrafında, bağırsaklar ve kalbin çevresinde yağ vardır.

Kadınların bedenlerinin alt bölgesinde bu dokudan çok miktarda bulunurken (menopoz dönemine kadar) ,erkeklerin bu dokuları genellikle bel çevresinde yoğunlaşmaktadır.

Lipo Lazerin yağlanmadan kaynaklı diğer sağlık sorunlarına faydası var mıdır?

Herkes yaşamını sürdürebilmek için bir miktar yağa ihtiyaç duymaktadır, fakat yağ hücreleri çok yoğun olduğu zaman, beden fazla yağı karaciğer hücreleri, kas hücreleriyle kalp hücreleri gibi yerlere yerleştirilmektedir ve hepimizin bildiği gibi bu durum sadece estetik problemler değil, çok ciddi olarak kalp problemlerine neden olabilmektedir.

Yetişkin nüfusumuzun çoğunluğu aşırı yağ ve/veya selülit görünümünden yakınmaktadır. Yaşlanma süreci metabolik, endokrin ve damar sistemlerini etkilenmektedir ve bu da atık ürünlerin etkili bir biçimde dışarıya atılamaması ile sonuçlanabilecektir.

Yağ hücreleri üst deriye doğru yer değiştirmekte ve normal olarak deri gerilimini muhafaza eden lift bantları daha az elastik bir hale gelmekte ve yer değiştiren bu hücreleri içinde tutmaktadır. Eklenme noktalarından deriyi alta doğru çekerken lif tellerinin kısıtlanması süzme peynir görünümüne neden olmaktadır.

Lenf boşaltımı ve mikro dolaşımın güçlendirilmesi Lipo Lazer etkisinin gözle görünür hale gelmesinde özellikle önemlidir.

Lipo Lazer hangi çalışma prensibiyle çalışır?

Lipo Lazer yağ hücrelerine nüfuz eden ve hücre zarının kırılmasına ve hücrelerden yağın serbest kalmasını tetikleyen soğuk kırmızı lazerin odaklanmasıyla çalışmaktadır. Eriyen yağ lenf sistemi vasıtasıyla dışarı atılır.

LipoLazer hekim-destekli bir çalışmadır.

Cerrahi olmayan lipoliz tedavisi için Lipo Lazer işleminin en büyük avantajı bunun adipositlerde (selülit gibi) biriken yağı azaltan ve dağılan yağı kan kılcal akışının iyi dağılımlı olduğu ve kan akışında emildiği ve doğal olarak çıkarıldığı kas tabakasına getiren bir prosedür olmasıdır.

Lipo Lazer tedavisinden hangi sonuçlar beklenebilir?

Erkek ve kadın hastalarda uygulanan yalnızca birkaç tedaviden sonra bel çevresindeki yağlanmalar, karındaki şişkinlikler ve sırtta meydana gelen yükseklikler, bacak ve basen bölgelerinde çoğunlukla görülen selülit problemlerinde etkili sonuçlar alınmaktadır.

Lipo Lazer uygulamaları diyet ve egzersiz programları ile desteklendiğinde etki daha hızlı ve uzun sürelidir.

Lipo Lazer sistem hangi bölgelere uygulanabilir?

Sistem bel, kalça, baldır, bacak ve hatta yüz bölgelerine uygulanabilmektedir. Bir başka deyişle, selülit ve lokal yağlanmaların görüldüğü her bölgede uygulama imkanı vardır.

Sistemin verdiği imkanlar ile noktasal (küçük başlıklı) proplar kullanılabildiği gibi, geniş alanlı proplar da kullanılmaktadır.

Kaç uygulama gereklidir ?

Her bir uygulama seansı yaklaşık 30 dakika sürer. Hedeflenen 3 alanın üzerine 10 dakika boyunca lazer sondaları uygulanır. Tavsiye edilen tedavi protokolü birbirini izleyen 4 hafta boyunca haftada 2 tedavi şekillendirir. Tedavi tamamlandıktan sonra takip eden aylarda aylık bakım seansına katılmak kalıcılığı arttırır. Özellikle tedavinin tamamlanması takip eden ilk 3 ayda yapılacak aylık hatırlatma uygulamaları kalıcılığı arttırmaktır.

Lipo Lazer Tedavisi için ideal adaylar kimlerdir?

İdeal bir aday gerçekten yoktur. Lipo Lazer tedavisi çok farklı beden tipleri üzerinde etkili olduğu gösterilmiş bulunmaktadır.

Lipo Lazer sistemi, bay ya da bayan ayırımı yapılmaksızın herkese uygulanabilmektedir.

Tedaviyi düzenli bir diyet ve egzersiz programı ile birlikte uygulayan kişilerde sonuçlar daha hızlı alınmaktadır.

Lipo Lazer diğer beden hatlarını düzeltici tedavilerden ne şekilde farklıdır ?

Lipo Lazer tamamen non-invaziv bir tedavidir. Sistemin ürettiği soğuk kırmızı Lazer hissedilmez ve duyulmaz olup bu durum da tedaviyi oldukça rahatlatıcı, hızlı ve etkili bir hale getirir.

Hücre yenilenmesi, lokal yağlanmalar ve selülit problemlerinde genellikle düşük düzey lazer kullanılır ve bu şekilde bu tedavi türünün diğer aletlerin sağlayamadığı başka faydaları da bulunmaktadır

Lipo Lazer sistemi güvenli midir?

Lipo Lazer oldukca güvenlidir. Aslında, düşük düzey lazer teknolojisinin başlangıçtaki amacı (Meridians lapex 2000 gibi) ağrı azaltma ve iyileşme için hücre yenilenmesiydi.

Klinik bir deneyler Lipo Lazer tedavisinin sıkılık ve lipoliz için oldukça etkili olduğunu göstermiştir. Devam eden çalışmalardan sora düşük düzey lazer terapisinin beden hatlarının düzgünleştirilmesi ve bölgesel yağ azaltma için güvenli ve etkili bir yöntem olduğu ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Lipo Lazer sisteminin avantajları nedir?

Sistem tamamıyla non-invazivdir, herhangi bir enjeksiyon işlemi yoktur, hedef alanlar önceden kolaylıkla belirlenebilmektedir, tedavinin sonrasında kabarma, yaralanma veya çukurlaşma olmaz.

Diğer bölgesel incelme tedavilerine göre avantajları nelerdir?

Tamamen ağrısızdır. Güvenli ve stressizdir. Hızlı sonuç alınır. Hiç bir yan etkisi yoktur ( sadece yağ üzerine ışıma yapar). Uygulama cilt üzeridir. Beden hatlarının düzeltilmesi ve selülit oranın azaltılmasını sağlar. Cerrahi liposakşın (yağ emme) işlemi öncesinde ve sonrasında uygulanabilir (liposakşın sorası iyileşme süresini düşürür). Yağ hücrelerini azaltır, hücreler yenilenir ve dolaşımı iyileştirir. Bir buçuk saatlik tedaviden sonra ( 3 seans) sonuçlar alınmaya başlar ve 1 -3 cm kaybedebilirsiniz.

 

Lapex Lipo Lazer Sonuç